Vroegkinderlijk trauma

Wanneer een kind in zijn vroege ontwikkeling in aanraking komt met ernstige gebeurtenissen, dan kan het een vroegkinderlijk trauma ontwikkelen. Een vroegkinderlijk trauma laat voor de rest van het leven diepe sporen na en het kan een oorzaak zijn van agressief, manipulatief of grensoverschrijdend gedrag. Enkele oorzaken waardoor een kind een trauma kan oplopen:

 

-teveel stress van moeder tijdens en direct na de zwangerschap;

-leven in een onveilige, onvoorspelbare en stressvolle omgeving;

-primaire verzorgers met alcohol- of drugsproblemen;

-vechtscheiding;

-overlijden van een of beide ouders;

-adoptie en pleegzorg

 

Doordat de omgeving gevaarlijk en onvoorspelbaar is, leert het kind al vanaf heel jonge leeftijd om voor zichzelf zorgen. De (levens)behoeften van het kind worden niet op een juiste manier beantwoord. Dit levert stress op.

De voortdurende stress én het overleven zorgt ervoor dat de hersenen van structuur veranderen. Er zijn zelfs veranderingen of beschadigingen op de basale lichaamsfuncties en celniveau te zien. 

Vroegkinderlijk trauma zorgt ervoor dat het ouderschap een zware opgave is. 

Door met u mee te kijken en mee te denken, kan er gekeken worden wat er nodig is om de opvoeding  zo soepel mogelijk te laten verlopen. Niet alleen voor het kind, maar ook voor ouders.