Hechtingsproblematiek, trauma's en leren

Hechtingsproblematiek, trauma's en leren

Leren is emotie en interactie. Zonder sociale contacten en zonder emotie ben je niet in staat om te leren. Een kind op school heeft contact met de leerkrachten, medeleerlingen, ondersteunend personeel, ouders, stagebegeleiders en misschien wel therapeuten en psychologen.

Leren is veranderen en om dat tot stand te kunnen brengen, heb je een zekere kwetsbaarheid nodig.
-Ten eerste om al je zintuigen en je brein open te stellen voor iets nieuws.
-Ten tweede om in connectie te komen met anderen.
-Ten derde om erop te durven vertrouwen dat de ander jou van goede, nieuwe informatie voorziet.
-Ten vierde durven je oude vertrouwde denkpatronen los te laten, om nieuwe kennis toe te kunnen voegen of te vervangen.
-Ten vijfde waarbij je nieuwe informatie koppelt aan de al aanwezige bagage.

Maar wat hebben trauma’s, leren, sociale contacten en hechting met elkaar te maken?
Wanneer trauma’s zich keer op keer herhalen, heeft dat effect op het brein en het lichaam. Om de steeds herhalende stress ‘aan te kunnen’, kan het hoofd en lijf zich afsluiten voor alle vormen van gevoel en emoties. De zogenaamde emotional shutdown. Het gevolg is dat de persoon emoties bij zichzelf en bij de ander niet herkent. Als kind heb je immers geleerd dat het hebben van emoties en gevoelens onveilig was. Misschien werd je gestraft als je huilde, moest je je niet zo aanstellen, of werd je genegeerd wanneer je je gevoelens liet zien. Om jezelf te wapenen tegen deze (negatieve) uitingen, was het beter om geen gevoelens te hebben; het wordt ‘uitgezet’. Het was te pijnlijk om enige gevoelens te hebben.

Het probleem is dat wanneer je geen emoties ervaart, je niet in staat bent om te leren. Zoals hierboven beschreven staat is leren onlosmakelijk verbonden met emotie.
Grote kans dat jij precies nog weet wat jij op 11 september 2001 deed. Dat komt, omdat je er emoties bij voelde. Ook zal je nog je eerste afspraakje met je nieuwe liefde kunnen herinneren, omdat er emoties aan gekoppeld waren. Als ik je vraag wat je drie weken geleden op dinsdagavond hebt gegeten, dan is de kans groot dat je dat niet meer weet, tenzij er emoties aan gekoppeld waren. Je leert door emoties. Daarnaast heb je anderen nodig om te leren. Vaak gaat dit in groepsverband zoals in een klas en daar komt het lastige van een hechtingsprobleem ook kijken. Sociale relaties onderhouden kan voor deze kinderen bijzonder lastig zijn.

 

Onder andere als gevolg hiervan hebben veel kinderen met een hechtingsstoornis ook leerproblemen en presteren ze vaak onder het niveau dat ze eigenlijk aankunnen. Daarbij komt meestal nog andere problematiek kijken, zoals verschillende vormen van angsten.

 

Dit is ook de reden dat ouders en opvoeders zeggen: “Ik heb hem al zo vaak gewaarschuwd, en toch maakt hij dezelfde fout keer op keer weer.”
Je kind kan niet leren wanneer hij zijn emoties ‘uit heeft staan’. Probeer erachter te komen waar de pijnpunten liggen en co-reguleer zijn emoties, keer op keer weer, zodat die heel voorzichtig weer ‘aan’ kunnen gaan.

Reactie schrijven

Commentaren: 0